Skip to main content
Neskorá antika – podcast 1

Podcast 1

Rozhovor s hlavným riešiteľom projektu: Marek Babic o hlavných otázkach neskorej antiky

Neskorá antika – podcast 2

Podcast 2

Rozhovor s americkým historikom: Kyle Harper o enviromentálnych a epidemických faktoroch zániku Rímskej ríše

Neskorá antika – podcast 3

Podcast 3

Rozhovor s maďarským profesorom, renomovaným archeológom a epigrafikom: Péter Kovács o otázkach stredného Podunajska v politickom aj etnickom kontexte

Neskorá antika – podcast 4

Podcast 4

Rozhovor s renomovaným odborníkom na stredoveké rehole: Miroslav Huťka o počiatkoch kresťanského mníšstva, v kultúrnom a civilizačnom kontexte.

Neskorá antika – podcast 5

Podcast 5

Rozhovor s odborníkom na  filozofiu histórie: Eugen Zeleňák o interpretácii dejinných udalostí a reprezentácii histórie, aj na príkladoch z neskorej antiky