Skip to main content

Vitajte na stránke Neskorá antika

Neskorá antika je vo svetových dejinách jedným z kľúčových období západnej civilizácie.

V 3. až 8. storočí sa základy Európy formovali dvoma prevládajúcimi fenoménmi – migráciami

barbarských etník a šírením nového náboženstva, kresťanstva. Oba fenomény výrazne poznačili všetky aspekty spoločnosti a jej kultúry. V konečnom dôsledku zanikla Západorímska ríša a začala nová epocha, raný stredovek. Ďalšou veľkou témou je pád veľkého impéria a jeho možné interpretácie vo svetle aktuálnych udalostí vo svete.

Projekt zhromažďuje renomovaných slovenských, českých, rakúskych, maďarských a britských odborníkov na toto obdobie a sprístupňuje kľúčové otázky neskorej antiky aj prostredníctvom odborne moderovaných podcastových rozhovorov, ktoré prinášajú najnovšie výsledky výskumu na Slovensku a vo svete.

Zodpovedným za obsah stránky je doc. Mgr. Marek Babic, PhD., ktorý pôsobí na Katedre histórie, Filozofickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku.